ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการ     จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และรายงานผล     การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ พมจ.มุกดาหาร รายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การมอบบ้านคนพิการ) และรับมอบปิ่นโตตามกิจกรรม         ร้อยดวงใจ ผูกปิ่นโต คัดแยกขยะ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5          ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร