มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 13 ราย โดยแบ่งเป็นรายละ 3,000 บาท จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 36,000.-บาท และ รายละ 1,000 บาท จำนวน 1 ราย เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและทุนการศึกษา ณ ห้องแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร