พิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล โดยมีนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ทีม ONE HOME) สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ สนง.จัดหางานสนง.วัฒนธรรมฯ  สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ โดยสนง.พมจ.มุกดาหารมอบเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย เป็นเงิน 1,097,000.-บาท  ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร