โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

ณ ห้องกระดุมเงินกระดุมทอง โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล