ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นาวพจนีย์ มีพันลม    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท      การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ฯลฯ ตามอำนาจหน้าที่    เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและได้รับบริการตามความเหมาะสม ต่อไป