กิจกรรมการออกกำลังกาย

วันที่ 21 พฤจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ ลานโถงอาคาร ศาลากลาง ชั้น 1  ในการนี้ นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  พมจ.มุกดาหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมในกิจกรรม