พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก้วมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร