ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดี กับท่านศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา ท่านศุภกร มูลสุวรรณ และท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4