ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวบงกช   สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาล โดยมีดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ ซึ่งพมจ.มุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5