ประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร