มอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง โดยมีนางสาวบงกช สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการ

หลังที่ 1 นายสุรพงษ์ ราชวิจิตร บ้านเลขที่ 138 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 102,000 บาท จากหน่วยงานที่บูรณาการสนับสนุนสร้างบ้าน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท (งบซ่อมสร้าง จำนวน 20,000 บาท และงบอุดหนุนคนพิการ จำนวน 20,000 บาท),สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 32,000 บาท ,สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร มอบนาฬิกา/ผ้าห่ม ,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย สนับสนุนก้อนเชื้อเห็นนางฟ้า จำนวน 20 ก้อน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินทุนการประกอบอาชีพ สิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค