ตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีน.ส.บงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวง พม. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ/ตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร