โครงการพัฒนาศักยภาพคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่สินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร “กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน ประชาชนทั่วไป

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. น.ส.บงกช สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด/ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่สินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร “กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และมี ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา และนางละออ อาจวิชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อ.นิคมคำสร้อย ได้แก่ผ้าย้อมคราม และงานหัตกรรมจากต้นกก มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร