Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผช.การเงินและบัญชี

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการ     จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และรายงานผล     การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ พมจ.มุกดาหาร รายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การมอบบ้านคนพิการ) และรับมอบปิ่นโตตามกิจกรรม         ร้อยดวงใจ ผูกปิ่นโต คัดแยกขยะ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5          ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร